Hogaland

27 skjelettfunn på Avaldsnes

Umiddelbart høres et skjelettfunn innenfor en utgravd grunnmur ut som dumping av Svartedaudlik, i én hendig tilstedeværende, og oppgitt, kjellermur. Deretter ble graven fylt igjen og aldri snakket om siden. Dette forklarer også mangelen på historisk nedtegnet aktivitet på stedet.

Se artiklene her på Hogaland fra 2011 og 2019 om bl.a hvordan Svartedauden kom til Avaldsnes før den kom til Bergen:

 

https://www.hogaland.no/svartedauden-til-avaldsnes.html

 

https://www.hogaland.no/avaldsnes-bydanning.html

 

https://www.hogaland.no/avaldsnes-kloster.html

 

 

Først tenkte jeg at der måtte finnes enkeltgraver som kunne fortelle om økt dødelighet i Svartedaudtiden, enten på bakken eller i kirkebøkene som da har gått tapt. Løsningen med en epidemi er jo massegraven. Den er mye benyttet i menneskets historie. Datering av skjelettene vil gi presisjon i tankene våre.

Jeg håper jo bare at arkeologene er forberedt på dette møtet med Svartedaud-epidemien. Lokale media forteller ikke presist om funnet er gjort innenfor eller utenfor murene på det de kaller kongsgården.

 

 

Hovedlinker

Forside | Om | Artikler | Bloggfest | Bilder

Emner

Haugesund | Karmøy | Tysvær | Sveio | Hardanger | Olavskirken | Haraldsstøtten | Nidaros |

 

Hogaland 2009-2020