Hogaland

Veidrenering

Årabrotsvegen 8 - 16 og 18b

Årabrotsvegen i midten, bak, viser helling og drenering bort fra dagens husnummer 12.

Bibelske proporsjoner. Økt nedbør i vente. Havet gikk en gang opp hit, men aldri høyere. Båten ligger i fjæra der hvor havet en gang gikk.

All drenering fra vest renner inn i hage.

Vannstand ved regn på kommunal og privat del.

Vannspeil med tilførsel.

To hager påvirket. Drenering fra øst renner denne veien.

Gress av våtmarkstype. Vannspeilet står også inne i hekken.

Oljeforurensing fra bil evt. annet.

Undergraving og overvann.

Ikke tørrskodd adgang til husnummer 12 og 18b etter regn. Dreneringen virker ikke.

Istykkelse 4 cm.

Salting av isflate i veien. Hekk, plen, busker og trær er alle skadde.

Svarthyll som har splittet i tre deler fordi den har mistet støtte i jordlaget.

Hovedlinker

Forside | Om | Artikler | Bloggfest | Bilder

Emner

Haugesund | Karmøy | Tysvær | Sveio | Hardanger | Olavskirken | Haraldsstøtten | Nidaros |

 

Hogaland 2009-2018